(Nabór 2019) Jaka będzie wartość dofinansowania i długość projektu w przypadku łączenia działań (np. a i b) w Komponencie III i IV?

(Nabór 2019) Jaka będzie wartość dofinansowania i długość projektu w przypadku łączenia działań (np. a i b) w Komponencie III i IV?

W przypadku łączenia w projekcie różnych działań zastosowanie ma maksymalna długość trwania projektu (24 miesiące) oraz maksymalna kwota grantu właściwa dla Działania a lub c (250 000 EUR). Wartości dofinansowania nie sumują się.