Jak rozumieć zapis dotyczący „siły wyższej”, obecny w umowie ws. realizacji projektu?

Jak rozumieć zapis dotyczący „siły wyższej”, obecny w umowie ws. realizacji projektu?

Każde zgłoszenie dotyczące „siły wyższej” jest rozpatrywane indywidualnie. Ogólna zasada wyrażona jest w art. VII, zawierającym definicję „siły wyższej” oraz obowiązek zgłoszenia drugiej ze stron umowy zdarzenia, które ma charakter „siły wyższej”. Decyzja o ewentualnym wypowiedzeniu umowy z powodu „siły wyższej” nie jest podejmowana automatycznie, a jedynie w takich wypadkach, które praktycznie uniemożliwiają realizację umowy.