(Nabór 2019) Jak obliczyć odległość między miejscem wyjazdu a miejscem przyjazdu?

(Nabór 2019) Jak obliczyć odległość między miejscem wyjazdu a miejscem przyjazdu?

Dla wyznaczenia odległości między miejscem zamieszkania a miejscem realizacji mobilności lub działania Wnioskodawca jest zobowiązany korzystać z kalkulatora odległości, dostępnego na stronie Komisji Europejskiej. Kalkulator wylicza odległość w kilometrach w linii prostej. Uzyskana wartość posłuży do określenie stawki ryczałtowej przysługującej w danym przedziale odległości. Należy pamiętać, że jest to dofinansowanie podróży w obie strony.

Stawki odpowiadające przedziałom odległości można sprawdzić w zakładce Nabory, w sekcjach Stawki, dostępnej po wybraniu danego Komponentu.