(Nabór 2019) Ile wniosków dotyczących różnych projektów może złożyć jeden wnioskodawca w ramach jednego naboru?

(Nabór 2019) Ile wniosków dotyczących różnych projektów może złożyć jeden wnioskodawca w ramach jednego naboru?

Nie ma limitów regulujących tę kwestię, co oznacza, że ten sam wnioskodawca może złożyć kilka różnych wniosków w ramach jednego naboru.