Czy w projekcie realizowanym w ramach Programu Edukacja można stworzyć narzędzie generujące przychód?

Czy w projekcie realizowanym w ramach Programu Edukacja można stworzyć narzędzie generujące przychód?

Projekty realizowane w ramach Programu Edukacja nie mogą generować przychodu, a rezultaty projektu powinny być dostępne na zasadzie otwartych licencji.