(Nabór 2019) Czy szkoła lub urząd miasta może wnioskować o dofinansowanie w Programie Edukacja?

(Nabór 2019) Czy szkoła lub urząd miasta może wnioskować o dofinansowanie w Programie Edukacja?

O dofinansowanie w Programie Edukacja mogą ubiegać się polskie podmioty prawa działające w obszarze edukacji formalnej lub pozaformalnej, w tym jednostki samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, a więc m.in. zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych np. gmina, powiat, województwo. Urząd miasta, czy urząd gminy jako element struktury organizacyjnej, organ pomocniczy nie mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Szkoły, urzędy miasta, domy kultury i podobne instytucje, mogą wnioskować w Programie Edukacja jedynie z upoważnienia organu prowadzącego. Mogą również korzystać ze swoich dotychczasowych kont FRSE online, jeśli takowe posiadają.