(Nabór 2019) Czy Program Edukacja przewiduje mobilności dla uczniów?

(Nabór 2019) Czy Program Edukacja przewiduje mobilności dla uczniów?

Program Edukacja daje możliwość uczestnictwa uczniów w krótkich mobilnościach związanych z uczeniem się i szkoleniem w kraju Darczyńcy (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) Beneficjentom realizującym projekt współpracy instytucjonalnej w Komponencie III lub IV, działanie b. Taka mobilność może trwać maksymalnie 14 dni, włączając maksymalnie 10 dni zajęć i 2 dni na podróż.