(Nabór 2019) Czy jest możliwe realizowanie kilku działań w ramach jednego projektu?

(Nabór 2019) Czy jest możliwe realizowanie kilku działań w ramach jednego projektu?
Tak, jest to możliwe. Łączenie działań (a, b lub c) jest opcjonalne w przypadku Komponentu III i IV – Współpraca Instytucjonalna.

W Komponencie I, na wizyty studyjne i intensywne szkolenia konieczne jest złożenie osobnych wniosków.

W przypadku Komponentu II – Mobilność w szkolnictwie wyższym, na wszystkie mobilności składa się jeden zbiorczy wniosek.