(Nabór 2019) Czy instytucja z obszaru kształcenia i szkolenia zawodowego (np. uczelnia) może wnioskować o dofinansowanie w Komponencie IV?

(Nabór 2019) Czy instytucja z obszaru kształcenia i szkolenia zawodowego (np. uczelnia) może wnioskować o dofinansowanie w Komponencie IV?

Wszystko zależy od tego, czego dotyczył będzie projekt. Ważny jest temat projektu a nie charakter wnioskodawcy. (Taki projekt może dotyczyć np. edukacji ogólnej.) Podobnie w drugą stronę – np. szkoła podstawowa może być uprawnionym wnioskodawcą w Komponencie III, jeśli planuje zrealizować projekt w obszarze kształcenia zawodowego np. doradztwa zawodowego.