(Nabór 2019) Czy instytucja przyjmująca w Komponencie I musi być partnerem projektu?

(Nabór 2019) Czy instytucja przyjmująca w Komponencie I musi być partnerem projektu?

Instytucja przyjmująca w przypadku wizyty studyjnej w Komponencie I nie musi być partnerem projektu. Do wniosku należy dołączyć jedynie zaproszenie (skan) instytucji przyjmującej z Państwa-Darczyńcy akceptujące zakres wizyty, temat, a także liczbę uczestników, podpisany przez reprezentanta prawnego instytucji przyjmującej. Nie narzucamy Państwu formy zaproszenia.