(Nabór 2019) Czy Beneficjentom poprzednich programów realizowanych z Grantów Norweskich i EOG lub innych programów europejskich zostaną przyznane dodatkowe punkty za doświadczenie?

(Nabór 2019) Czy Beneficjentom poprzednich programów realizowanych z Grantów Norweskich i EOG lub innych programów europejskich zostaną przyznane dodatkowe punkty za doświadczenie?

Program Edukacja nie przewiduje dodatkowej punktacji za doświadczenie.