(Nabór 2019) Co należy rozumieć pod pojęciem „child welfare education”?

(Nabór 2019) Co należy rozumieć pod pojęciem „child welfare education”?

Edukacja dotycząca dobrostanu dzieci (ang. child welfare education), jako jeden z obszarów priorytetowych Programu Edukacja, dotyczy działań ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji kadry pracującej na rzecz dobrostanu dzieci (m.in. pracowników opieki społecznej oraz kadry instytucji psychologiczno-pedagogicznych).