(Nabór 2019) Jakie wzory dokumentów (zaproszenie, list intencyjny, upoważnienie do podpisania wniosku przez osobę inną niż reprezentant prawny) są wymagane dla wnioskodawców w Programie Edukacja?

(Nabór 2019) Jakie wzory dokumentów (zaproszenie, list intencyjny, upoważnienie do podpisania wniosku przez osobę inną niż reprezentant prawny) są wymagane dla wnioskodawców w Programie Edukacja?

W przypadku Komponentu I, należy rozróżnić zaproszenie od listu intencyjnego. Do wniosku należy dołączyć skan zaproszenia instytucji przyjmującej z Państwa-Darczyńcy podpisany przez jego reprezentanta prawnego, akceptujący zakres wizyty, temat, a także liczbę uczestników. Informacje na temat zaproszenia znajdują się przewodniku dla wnioskodawców. Wzór listu intencyjnego dostępny na stronie programowej stanowi podpowiedź, jakie elementy powinny się w nim znaleźć. Nie jest to jednak obowiązujący wzór. Złożenie skanu listu intencyjnego jest dodatkowym wymogiem, jeśli swój projekt w Komponencie I planują Państwo realizować w partnerstwie, np. z polskim partnerem.

W przypadku Komponentu II na etapie wnioskowania należy dołączyć skan listu intencyjnego, jeśli projekt realizowany będzie w partnerstwie, np. z polskim partnerem. Na etapie podpisywania umowy ws. projektu konieczne będzie dołączenie skanu umowy partnerskiej w sprawie projektu.

W przypadku Komponentów III i IV na etapie wnioskowania wymagany jest skan listu intencyjnego podpisanego przez wszystkich partnerów. (Dopuszczalne są dwustronne listy intencyjne o jednakowej treści dla wszystkich partnerów projektu).