(Nabór 2019) Czy jest limit liczby działań związanych z uczeniem się i szkoleniem? Czy w ramach jednego projektu można zaplanować kilka takich działań, każde dla innej grupy uczestników?

(Nabór 2019) Czy jest limit liczby działań związanych z uczeniem się i szkoleniem? Czy w ramach jednego projektu można zaplanować kilka takich działań, każde dla innej grupy uczestników?

Nie ma takiego limitu. W projekcie może być klika takich wyjazdów. Jedynym ograniczeniem dla wnioskodawcy jest budżet projektu.