(Nabór 2019) W uzasadnionych przypadkach partnerem projektu może być instytucja pochodząca z Państwa-Beneficjenta EOG. Jakie to sytuacje i państwa?

(Nabór 2019) W uzasadnionych przypadkach partnerem projektu może być instytucja pochodząca z Państwa-Beneficjenta EOG. Jakie to sytuacje i państwa?

Beneficjentami tej edycji Funduszy Norweskich i EOG (2014-2021) jest łącznie 15 krajów UE – Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja oraz Słowenia. Instytucje z tych Państw mogą być partnerami projektu w szczególnych, uzasadnionych przypadkach, gdy bez udziału danej instytucji nie jest możliwa realizacja celów projektu.