Wytyczne w zakresie udzielania zamówień

Wytyczne w zakresie udzielania zamówień

Wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (wersja z 31 grudnia 2020 roku).