Wytyczne w zakresie procedury wyboru projektów

Wytyczne w zakresie procedury wyboru projektów

Wytyczne w zakresie procedury wyboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (wersja z 6 marca 2019 roku).