Wytyczne w zakresie procedury wyboru projektów

Wytyczne w zakresie procedury wyboru projektów

Wytyczne w zakresie procedury wyboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (wersja z 12 maja 2020 roku).