Wytyczne finansowe

Wytyczne finansowe

Wytyczne dotyczące zarządzania finansowego i sprawozdawczości w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 – tłumaczenie na język polski (wersja z września 2018 roku)