Wytyczne dot. wyników

Wytyczne dot. wyników

Zasady i wytyczne dotyczące projektowania, monitorowania i oceny programów, zarządzania ryzykiem i sprawozdawczości wyników – tłumaczenie na język polski (wersja aktualna z 2019 roku).