Wytyczne dot. programów edukacyjnych

Wytyczne dot. programów edukacyjnych

Zasady opracowywania i realizacji programów należących do obszaru programowego 3 „Edukacja, stypendia, praktyki i przedsiębiorczość młodzieży” – tłumaczenie na język polski.