Seminarium Bilateralne „Empowering Tomorrow’s Workforce: Exploring AI and Future Tech in VET and C-VET” już za nami!

Seminarium Bilateralne „Empowering Tomorrow’s Workforce: Exploring AI and Future Tech in VET and C-VET” już za nami!

W dniach 13-14 czerwca 2024 r. w Warszawie odbyło się Seminarium Bilateralne „Empowering Tomorrow’s Workforce: Exploring AI and Future Tech in VET and C-VET” organizowane przez Program Edukacja w ramach Funduszy Norweskich i EOG.

Seminarium było okazją do podjęcia dyskusji na tematy skomplikowane, niełatwe, ale jednocześnie pilne – przede wszystkim w kontekście tego, jak musi zmienić się edukacja w odpowiedzi na współczesne wyzwania nowych technologii. Można było usłyszeć głosy przedstawicieli szkół, środowisk akademickich, przemysłu, a także osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki w zakresie kształcenia zawodowego zarówno z Polski, jak i Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii. Wspólnie zastanawiano się nad innowacyjnymi strategiami i narzędziami, które pomagają wypełnić lukę między edukacją a wymaganiami przyszłego rynku pracy.

 

Wydarzenie otworzyła Alina Prochasek, członkini zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:

– W tym szybko rozwijającym się krajobrazie technologicznym kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) ma większe znaczenie niż kiedykolwiek. Naszym celem na najbliższe dwa dni będzie zbadanie, w jaki sposób sztuczna inteligencja i inne pojawiające się technologie mogą przekształcić te dziedziny, przygotowując naszych pracowników na wyzwania i możliwości jutra.

Z ramienia norweskiego partnera Programu Edukacja głos zabrała również Margunn Instefjord, przedstawicielka Norweskiego Dyrektoriatu ds. Wyższej Edukacji i Umiejętności (HK-DIR).

Gościem specjalnym wydarzenia była prof. Aleksandra Przegalińska, prorektor ds. współpracy z zagranicą i ESR w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, która w inspirujący sposób przedstawiła rolę sztucznej inteligencji w sektorze VET.

W ramach konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne:

Sam fakt niezbędności partnerstwa między edukacją a biznesem paneliści uznali za oczywisty. Na dzisiejszym dynamicznym rynku współpraca między instytucjami edukacyjnymi, partnerami branżowymi oraz organami rządowymi jest bardziej istotna niż kiedykolwiek.

Paneliści zgodzili się również, że kluczowe jest bieżące reagowanie na potrzeby zmieniającego się rynku, który często wymaga od pracowników umiejętności obsługi coraz to nowszych technologii. Katarzyna Kołodziejska, dyrektor Szkół ZDZ w Radomiu, wskazała Branżowe Centra Umiejętności (BCU)  jako dobry przykład skutecznej odpowiedzi na to wyzwanie:

– To budujące doświadczenie, gdy edukacja łączy się dzięki BCU z biznesem.

Drugiego dnia wydarzenia uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy warsztatowe. Podczas sesji prowadzonych metodą Design Thinking nie tylko wspólnie opracowywali zagadnienia z wykorzystania AI w edukacji zawodowej. Szukali również możliwości wzmacniania partnerstw oraz współpracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami przy wsparciu międzynarodowej społeczności VET. Efektami podzielili się podczas spotkania podsumowującego, które zamykało Seminarium.

Bardzo dziękujemy Wam za aktywne uczestnictwo, pytania oraz międzynarodowe rozmowy!