Mapa i baza projektów

Lista projektów

Zapraszamy do zapoznania się z projektami realizowanymi w Programie Edukacja wdrażanym w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Uwaga: pole "Łącznie" znajdujące się przy mapie sumuje wszystkie działania w ramach projektów (w jednym może być kilka działań) - nie jest to liczba dofinansowanych projektów - tę można sprawdzić wchodząc w odpowiednią listę rankingową.

W całej Polsce

 • K1 Intensywne szkolenia

  5
 • K1 Wizyty studyjne

  32
 • K2 Mobilność kadry

  21
 • K2 Mobilność studentów

  19
 • K3 / K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej

  31
 • K3 / K4 Strategie rozwoju

  2
 • K3 / K4 Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

  25

Łącznie:135

Filtrowanie:

 • Beneficjent: Fundacja HumanDoc

 • Grant (w EUR): 188 119

 • Komponent: Współpraca Instytucjonalna (poza VET)

 • Działanie: K3 / K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej, K3 / K4 Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

 • Województwo: Mazowieckie

Wprowadzimy nowy przedmiot Zrównoważony rozwój na 10 kierunkach (nauki społeczne i polityczne) na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Opolskim i Uniwersytecie Wrocławskim. W projekcie udział weźmie 10 akademików z ww. uczelni (bezpośredni beneficjenci), partnerzy z 3 uczelni w Islandii i Norwegii i międzynarodowej organizacji z siedzibą na Svalbardzie oraz eksperci z zakresu tematyki zrównoważonego ...

 • Beneficjent: Zespół Szkół Specjalnych nr 4

 • Grant (w EUR): 122 287

 • Komponent: Współpraca Instytucjonalna (poza VET)

 • Działanie: K3 / K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej, K3 / K4 Strategie rozwoju, K3 / K4 Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

 • Województwo: Śląskie

Polski system edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (ONI) zabezpiecza potrzeby tej grupy do 24 r.ż., po ukończeniu szkoły osoby te zostają bez należytego wsparcia, a system w którym się kształcili nie przygotował ich dostatecznie do samodzielnego i niezależnego życia. Cel i rezultaty: Opracowanie, przetestowanie, wdrożenie i wystandaryzowanie modelowych rozwiązań w ...

 • Beneficjent: Smart Panda by Łukasz Chmielewski

 • Grant (w EUR): 203 017

 • Komponent: Współpraca Instytucjonalna (poza VET)

 • Działanie: K3 / K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej, K3 / K4 Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

 • Województwo: Mazowieckie

Projekt polega na współpracy podmiotów sektora edukacji z Polski i Norwegii, dzięki której znacząco poprawi się oferta szkół podstawowych w zakresie nauczania jęz. angielskiego. 17-osobowy zespół projektowy bazując na najlepszych praktykach opracuje Podręcznik metodyczny dla klas 0-4 i stworzy Bank Pomysłów, skąd można będzie czerpać wiedzę i inspiracje ...

 • Beneficjent: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

 • Grant (w EUR): 119 936

 • Komponent: Współpraca Instytucjonalna (poza VET)

 • Działanie: K3 / K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej

 • Województwo: Łódzkie

Projekt ma na celu stworzenie warunków do poprawy jakości edukacji włączającej dla uczniów wymagających komunikacji i nauczania z wykorzystaniem polskiego języka migowego. W efekcie projektu zostaną stworzone i opublikowane analizy dotyczące ESOKJ dla języków migowych, opis kompetencji dla polskiego języka migowego oraz opis zasad oceny kompetencji dla polskiego ję...

 • Beneficjent: Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom

 • Grant (w EUR): 56 000

 • Komponent: Współpraca Instytucjonalna (poza VET)

 • Działanie: K3 / K4 Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

 • Województwo: Mazowieckie

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 10 osób z kadry polskich edukatorów- dogoterapeutów w obszarze prowadzenia zajęć edukacyjnych z psami dla dzieci z trudnościami szkolnymi. Cel będzie realizowany poprzez wymianę doświadczeń i czerpanie wzajemnych inspiracji między polskim i norweskim partnerem. Celem jest też upowszechnienie norwesko-polskich dobrych praktyk w dziedzinie edukacji włączającej z ...