Kompetencje przyszłości – dostosowanie do potrzeb rynku pracy

Celem realizacji projektu jest aktualizacja oferty kształcenia poprzez wymianę opinii i dobrych praktyk między organizacjami posiadającymi doświadczenie w zakresie zawodowego kształcenia młodzieży i osób dorosłych. Działania projektowe są skierowane przede wszystkim do nauczycieli oraz osób pracujących z młodzieżą, ponieważ to oni będą bezpośrednimi beneficjentami rezultatów projektu. Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z braku elastyczności systemu kształcenia w Polsce pod względem dostosowania do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz braku istnienia narzędzia służącego do stosowania nowoczesnych metod edukacji w celu rozwijania kompetencji przyszłości wśród młodzieży. Podczas realizacji projektu wnioskodawca zaangażuje ekspertów zewnętrznych, nauczycieli oraz osoby pracujące z młodzieżą i dorosłymi, aby zapewnić maksymalne dostosowanie rezultatów projektu do potrzeb odbiorców. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, wymianie opinii i dobrych praktyk między organizacjami, powstanie interaktywna platforma internetowa, dzięki której nauczyciele i edukatorzy będą mogli nauczyć się nowoczesnych metod nauczania oraz dopasować konkretną metodę do grupy odbiorców i kompetencji, które będą aktualnie nauczane i rozwijane w ramach ścieżki kształcenia. Dzięki temu projekt będzie odpowiedzią na potrzeby zarówno nauczycieli i edukatorów, ale również odbiorców pośrednich jakimi są młodzież, osoby dorosłe dążące do przebranżowienia lub rozwoju zawodowego oraz pracodawcy funkcjonujący na rynku pracy. Dodatkowo rezultaty projektu będą w pełni skalowalne i dostępne, co stanowi o ich trwałości. Wnioskodawca wraz z partnerem oraz przy współpracy z ekspertami zdefiniuje również tzw. kompetencje przyszłości, które wkrótce mogą stać się czynnikiem determinującym możliwości rozwoju zawodowego.

  • Beneficjent: FUNDACJA ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI EDUKACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  • Grant (w EUR): 106 020

  • Start projektu: 01.07.2022

  • Zakończenie projektu: 29.02.2024

  • Komponent: Współpraca Instytucjonalna - Kształcenie Zawodowe

  • Działanie: K3 / K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej

  • Województwo: Śląskie