Projects’ map and database

Projects list

Here you may find the projects implemented in the Education Programme financed from the EEA Grants 2014-2021 (due to technical restrictions the data presented here is in Polish. You may obtain summary of each project in English upon request - just contact us)

W całej Polsce

 • Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

  0
 • Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej

  0
 • Rozwój Polskich Uczelni

  0
 • Strategie rozwoju

  0
 • Wizyty Studyjne – informacje ogólne

  0
 • Współpraca Instytucjonalna

  0
 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

  0

Łącznie:0

Filtrowanie:

 • Beneficjent: Towarzystwo Sportowe Iron Man

 • Grant (w EUR): 79 019,43

 • Start projektu: 01.01.2022

 • Zakończenie projektu: 31.12.2023

 • Komponent: Współpraca Instytucjonalna - Kształcenie Zawodowe

Celem projektu jest przygotowanie kompletu materiałów szkoleniowych wspierających zajęcia doradztwa i orientacji zawodowej dla uczniów szkoły podstawowej. Zajęcia realizowane będą w szkole oraz na nowoczesnym stadionie sportowym Cracovii Kraków. Stworzone rezultaty, w formie kompletu materiałów dydaktycznych, będą wykorzystywać fascynację uczniów sportem i nowoczesnym obiektem, dzięki czemu uczniowie bę...

 • Beneficjent: POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

 • Grant (w EUR): 79 143,30

 • Start projektu: 01.03.2022

 • Zakończenie projektu: 29.02.2024

 • Komponent: Współpraca Instytucjonalna - Kształcenie Zawodowe

Proj realizowany od 03.22 do 02.24 przez partnerów z PL: AHK, IARP, PCEZ, z LI: WorldSkills. Celem jest uaktualnienie strategii rozwoju i popularyzacji szkolnictwa VET w powiecie wrzesińskim do 02/2024r. o elementy dot promocji i kooperacji w zakr prowadzenia klas patronackich przez szkoły i przedsiębiorstwa, w oparciu o rozwiązania stosowane w CHE, LI i DE. Strategia ma ...

 • Beneficjent: Dolnośląska Szkoła Wyższa

 • Grant (w EUR): 196 632

 • Start projektu: 01.02.2022

 • Zakończenie projektu: 31.01.2024

 • Komponent: Współpraca Instytucjonalna - Kształcenie Zawodowe

Celem głównym projektu jest wypracowanie Dolnośląskiej Strategii Rozwoju Edukacji Zawodowej (DSREZ) przez dokonanie szeregu analiz rozwiązań strategicznych w państwach UE i OECD oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych funkcjonowania edukacji zawodowej w Polsce (w tym DŚ). Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Dolnośląską Szkołą Wyższą (lider), Województwem Dolnośląskim - Urzę...

 • Beneficjent: Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna"

 • Grant (w EUR): 119 813,40

 • Start projektu: 20.04.2022

 • Zakończenie projektu: 10.04.2024

 • Komponent: Współpraca Instytucjonalna - Kształcenie Zawodowe

Projekt pt.:„ Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej” jest odpowiedzią na wyzwania wskazane w dokumencie „Polityka Energetyczną Polski do 2040r.” Celem projektu jest 1)opracowanie i uaktualnienia oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego 2) przeszkolenie ok. 100 doradców zawodowych w celu rozpowszechniani informacji na temat możliwości zatrudnienia na rynku offshore 3)przygotowania młodzieży do wejś...

 • Beneficjent: FUNDACJA ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI EDUKACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • Grant (w EUR): 106 020

 • Start projektu: 01.07.2022

 • Zakończenie projektu: 29.02.2024

 • Komponent: Współpraca Instytucjonalna - Kształcenie Zawodowe

Celem realizacji projektu jest aktualizacja oferty kształcenia poprzez wymianę opinii i dobrych praktyk między organizacjami posiadającymi doświadczenie w zakresie zawodowego kształcenia młodzieży i osób dorosłych. Działania projektowe są skierowane przede wszystkim do nauczycieli oraz osób pracujących z młodzieżą, ponieważ to oni będą bezpośrednimi beneficjentami rezultató...