Projects’ map and database

Projects list

Here you may find the projects implemented in the Education Programme financed from the EEA Grants 2014-2021 (due to technical restrictions the data presented here is in Polish. You may obtain summary of each project in English upon request - just contact us)

W całej Polsce

 • Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

  0
 • Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej

  0
 • Rozwój Polskich Uczelni

  0
 • Strategie rozwoju

  0
 • Wizyty Studyjne – informacje ogólne

  0
 • Współpraca Instytucjonalna

  0
 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

  0

Łącznie:0

Filtrowanie:

 • Beneficjent: Politechnika Lubelska

 • Grant (w EUR): 237486

 • Start projektu: 01.03.2022

 • Zakończenie projektu: 29.02.2024

 • Komponent: Współpraca Instytucjonalna - Kształcenie Zawodowe

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby przemysłu 4.0 w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz skutecznego zaspokajania potrzeb współczesnego przemysłu, a także zrównoważonej konkurencyjności i sprawiedliwości społecznej. Projekt zakłada opracowanie wysokiej jakości programu kształcenia i przygotowania zawodowego studentów drugiego stopnia. Koncentruje się na innowacji, cyfryzacji oraz wirtotechnologiach ...

 • Beneficjent: Instytut Wiedzy i Kompetencji

 • Grant (w EUR): 76588

 • Start projektu: 01.11.2021

 • Zakończenie projektu: 28.02.2023

 • Komponent: Współpraca Instytucjonalna (poza VET)

Celem projektu jest skonstruowanie oferty edukacyjnej wspierającej proces usamodzielniania wychowanków instytucjonalnych form pieczy zastępczej. Wnioskodawca przy wsparciu 2 partnerów z Polski oraz przy współpracy dwustronnej z partnerem z Norwegii stworzy ofertę składającą się z 3 głównych obszarów tematycznych: - doradztwo zawodowe - edukacja matematyczno-językowa - edukacja wspierająca praktyczny wymiar usamodzielniania - ...

 • Beneficjent: Politechnika Wrocławska

 • Grant (w EUR): 63448

 • Start projektu: 01.02.2022

 • Zakończenie projektu: 31.07.2023

 • Komponent: Współpraca Instytucjonalna - Kształcenie Zawodowe

 • Działanie: K3 / K4 Edukacja zdalna

Projekt ma na celu rozszerzenie bazy dydaktyczno-szkoleniowej w Laboratorium Nowoczesnych Aparatów Elektrycznych, funkcjonującego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, polegający na opracowaniu programu szkolenia, stworzeniu materiałów edukacyjnych oraz bazy dydaktycznej dotyczącej nowoczesnych aparatów elektrycznych i Przemysłu 4.0. Obecnie laboratorium wyposażone jest w stanowiska, które powstały między innymi w ramach wcześ...

 • Beneficjent: Fundacja HumanDoc

 • Grant (w EUR): 188 119

 • Start projektu: 31.10.2020

 • Zakończenie projektu: 31.10.2022

 • Komponent: Współpraca Instytucjonalna (poza VET)

Wprowadzimy nowy przedmiot Zrównoważony rozwój na 10 kierunkach (nauki społeczne i polityczne) na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Opolskim i Uniwersytecie Wrocławskim. W projekcie udział weźmie 10 akademików z ww. uczelni (bezpośredni beneficjenci), partnerzy z 3 uczelni w Islandii i Norwegii i międzynarodowej organizacji z siedzibą na Svalbardzie oraz eksperci z zakresu tematyki zrównoważonego ...

 • Beneficjent: Zespół Szkół Specjalnych nr 4

 • Grant (w EUR): 122 287

 • Komponent: Współpraca Instytucjonalna (poza VET)

Polski system edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (ONI) zabezpiecza potrzeby tej grupy do 24 r.ż., po ukończeniu szkoły osoby te zostają bez należytego wsparcia, a system w którym się kształcili nie przygotował ich dostatecznie do samodzielnego i niezależnego życia. Cel i rezultaty: Opracowanie, przetestowanie, wdrożenie i wystandaryzowanie modelowych rozwiązań w ...