VET CSR w klubie sportowym

Celem projektu jest przygotowanie kompletu materiałów szkoleniowych wspierających zajęcia doradztwa i orientacji zawodowej dla uczniów szkoły podstawowej.
Zajęcia realizowane będą w szkole oraz na nowoczesnym stadionie sportowym Cracovii Kraków.
Stworzone rezultaty, w formie kompletu materiałów dydaktycznych, będą wykorzystywać fascynację uczniów sportem i nowoczesnym obiektem, dzięki czemu uczniowie będą chętnie uczestniczyć w przygotowanych lekcjach.
Zajęcia orientacji zawodowej realizowane na stadionie będą polegać na spotkaniach z praktykami i prezentacji różnych zawodów wykonywanych przez specjalistów na stadionie.
Cały projekt ma za zadanie pomoc uczniom w świadomym wyborze profilu szkoły ponadpodstawowej.

  • Beneficjent: Towarzystwo Sportowe Iron Man

  • Grant (w EUR): 79 019,43

  • Start projektu: 01.01.2022

  • Zakończenie projektu: 31.12.2023

  • Komponent: Współpraca Instytucjonalna - Kształcenie Zawodowe

  • Działanie: K3 / K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej, K3 / K4 Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

  • Województwo: Opolskie