1.3 Strefa Beneficjenta

Na stronie Operatora Programu znajduje się specjalna zakładka – "Strefa Beneficjenta",
gdzie zamieszczane są informacje przydatne na każdym etapie projektu – od opracowywania koncepcji aż do raportowania. W tej początkowej fazie szczególnie istotna jest sekcja "Zanim złożysz wniosek", gdzie można znaleźć dokumentację programową, przewodniki, dobre praktyki, projekty zrealizowane w poprzedniej edycji (te z obecnej będą sukcesywnie umieszczane w zakładce "Efekty"), a nawet wskazówki dot. wyszukiwania partnerów. Sekcja ta może również stanowić źródło inspiracji.