3. Wypełnianie wniosku

Wzór formularza wniosku jest każdorazowo publikowany na stronie internetowej Operatora Programu wraz z innymi informacjami dot. naboru. Ma on charakter informacyjny i pomocniczy – właściwy wniosek jest wypełniany elektronicznie pod adresem online.frse.org.pl.

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku zalecane jest szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją związaną z naborem.