Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 284
1.2 Informacje zwrotne – Program Edukacja (MF EOG 2014-2021)

1.2 Informacje zwrotne

W tym narzędziu chodzi o „wsłuchiwanie się” w swoją organizację. W praktyce nie ma nikogo, kto wiedziałby o wszystkim, co dzieje się w organizacji i jej najbliższym otoczeniu, dlatego tak istotne jest umożliwienie organizowania się, zgłaszania inicjatyw i wyrażania opinii przez interesariuszy, tj. m.in. nauczycieli, wykładowców, uczniów, studentów, stażystów, opiekunów itp. Może przybierać ono różne formy: ankiet, burzy mózgów, udostępniania przestrzeni dla inicjatyw wraz z niezbędnym wsparciem lub inne, adekwatne do sytuacji.