Przykładowe oświadczenie o powiązaniu z organizacją – wytwarzanie RPI