Przykładowa karta czasu pracy nad RPI – Komponenty III i IV