Przykładowa karta czasu pracy nad RPI (PL oraz EN) – Komponenty III i IV