Wytyczne w zakresie udzielania zamówień

Uwaga! W przypadku zamieszczania zamówienia w Bazie Konkurencyjności, Wnioskodawcy powinni skorzystać z numeru: POPT.14.21.00-IZ.00-00-001/19.

Wytyczne do pobrania poniżej.

Pobierz dokument