Wytyczne KPRM w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych

Szanowni Państwo,

informujemy o obowiązywaniu wytycznych dla Beneficjentów, dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/promocja​, dotyczących wypełniania obowiązków informacyjnych w projektach dofinansowanych z budżetu państwa, tj. m.in. w projektach realizowanych w ramach Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021).

Kluczową informacją dla Beneficjentów jest wprowadzenie dodatkowych obowiązków:

  • powieszenia plakatu w miejscu realizacji projektu (zgodnie ze wzorem z wytycznych KPRM - przykłąd poniżej)
  • zamieszczenia informacji o dofinansowaniu na stronie internetowej projektu (zgodnie ze wzorem z wytycznych KPRM).​

Niezależnie od powyższego pragniemy przypomnieć, iż wytyczne KPRM nie wchodzą w kolizję i nie zmieniają w żaden sposób wymagań określonych wytycznymi EOG i Przewodnikiem komunikacji i identyfikacji wizualnej, które całkowicie nadal pozostają w mocy.