Komponent III – Współpraca instytucjonalna – kształcenie zawodowe

Spis treści

  Poniższe informacje zostały opracowane w oparciu o zaproszenie do składania wniosków oraz przewodnik dla wnioskodawców i mają na celu ułatwienie wyszukiwania danych potrzebnych na etapie opracowywania wniosku aplikacyjnego. W przypadku rozbieżności, wiążące dla aplikującego są informacje zawarte w powyższych dokumentach, z którymi można się zapoznać w tym miejscu lub korzystając z poniższych linków

  1. Zaproszenie do składania wniosków
  2. Przewodnik dla wnioskodawców – Komponent III
  3. Szkic wniosku – Komponent III
  4. Karta oceny formalnej – Komponent III
  5. Karta oceny merytorycznej – Komponent III
  6. Karta oceny merytorycznej – Komponent III (tylko b)
  7. Instrukcja wypełniania wniosku
  8. Oświadczenie reprezentanta prawnego
   1. wersja polska
   2. wersja angielska
  9. Oświadczenie o pomocy de minimis
   1. wersja polska
   2. wersja angielska
  10. Słowniczek pojęć