Wyniki oceny formalnej

Zostały opublikowane wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w I Konkursie Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021)!

Lista ocenionych wniosków w formacie pdf jest dostępna w tym miejscu.

171 wniosków otrzymało wynik pozytywny, 12 – negatywny.

Wnioski w komponentach I, III i IV, które pozytywnie przeszły etap oceny formalnej, są sukcesywnie przekazywane do oceny merytorycznej.