Warning: print_r() expects at least 1 parameter, 0 given in /wp-content/themes/frse/taxonomy-wydarzenie_categor.php on line 9
Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej – Program Edukacja (MF EOG 2014-2021)

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów- Komponent I

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów- Komponent I

Agenda (kliknij, aby zobaczyć)

Cel spotkania: przekazanie informacji na temat zasad realizacji, rozliczania, upowszechniania i promocji projektów w Komponencie I w ramach Programu Edukacja.

Uczestnicy: Spotkanie informacyjne jest przeznaczone dla beneficjentów Programu Edukacja z Komponentu I „Profesjonalny rozwój kadry” czyli przedstawicieli instytucji, których projekty otrzymały dofinansowanie w pierwszym naborze wniosków 2019.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy do dwóch przedstawicieli z danej instytucji.

Rejestracja na spotkanie prowadzona jest online do 18 lutego br. poprzez stronę, do której link został przesłany mailowo osobom kontaktowym wskazanym we wnioskach aplikacyjnych dot. projektów, które otrzymały dofinansowanie. W przypadku spełnienia warunku uczestnictwa i nieotrzymania maila w tej sprawie, prosimy o kontakt z opiekunem projektu.

Zespół Programu Edukacja potwierdzi udział w szkoleniu w oddzielnym mailu, przesłanym po zakończeniu rejestracji na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty podróży do i z Warszawy oraz koszty ewentualnego zakwaterowania.