Szkolenie dot. zamówień publicznych

Data rozpoczęcia:
18.09.2020
Godzina rozpoczęcia:
10:00
Miejscowość:
online

Szanowni Państwo,

W imieniu Zespołu Programu Edukacja serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu on-line dotyczącym „Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021” oraz Prawa Zamówień Publicznych (PZP)

Szkolenie jest przeznaczone dla beneficjentów Programu Edukacja z Komponentu III oraz Komponentu IV.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy maksymalnie dwóch przedstawicieli z danej instytucji.

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach: 18.09.2020 r. oraz 30.09.2020 r w godzinach 10:00-15:00. W każdym ze spotkań może uczestniczyć maksymalnie 40 osób.

Rejestracja na spotkanie jest prowadzona online do 7 września 2020r. do godziny 23:59 poprzez stronę Webankiety. Link do rejestracji został przesłany mailowo osobom do kontaktu w każdym projekcie w Komponentach III i IV, który otrzymał dofinansowanie. W przypadku spełnienia warunku uczestnictwa i nieotrzymania maila w tej sprawie, prosimy o kontakt na e-mail: pjedral@frse.org.pl

Zespół Programu Edukacja potwierdzi udział w szkoleniu w oddzielnym mailu, przesłanym po zakończeniu rejestracji na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Udział w szkoleniu on-line jest bezpłatny.

Zapraszamy do uczestnictwa!

18 września
Szkolenie dot. zamówień publicznych
Data rozpoczęcia:
12.08.2018

Szanowni Państwo,

W imieniu Zespołu Programu Edukacja serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu on-line dotyczącym „Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021” oraz Prawa Zamówień Publicznych (PZP)

Szkolenie jest przeznaczone dla beneficjentów Programu Edukacja z Komponentu III oraz Komponentu IV.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy maksymalnie dwóch przedstawicieli z danej instytucji.

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach: 18.09.2020 r. oraz 30.09.2020 r w godzinach 10:00-15:00. W każdym ze spotkań może uczestniczyć maksymalnie 40 osób.

Rejestracja na spotkanie jest prowadzona online do 7 września 2020r. do godziny 23:59 poprzez stronę Webankiety. Link do rejestracji został przesłany mailowo osobom do kontaktu w każdym projekcie w Komponentach III i IV, który otrzymał dofinansowanie. W przypadku spełnienia warunku uczestnictwa i nieotrzymania maila w tej sprawie, prosimy o kontakt na e-mail: pjedral@frse.org.pl

Zespół Programu Edukacja potwierdzi udział w szkoleniu w oddzielnym mailu, przesłanym po zakończeniu rejestracji na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Udział w szkoleniu on-line jest bezpłatny.

Zapraszamy do uczestnictwa!