Spotkanie informacyjne w Katowicach

Data rozpoczęcia:
13.06.2019
Godzina rozpoczęcia:
10:00
Miejscowość:
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ulicy Bankowej 11 B

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w Programie Edukacja, realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Spotkanie odbędzie się 13 czerwca br. w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ulicy Bankowej 11 B w godz. 10.00-15.00. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, najpóźniej do dnia 3 czerwca br.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres email: j.sobotnik@poczta.kuratorium.katowice.pl

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Operatora Programu. Podczas spotkania przedstawione zostaną podstawowe założenia Programu Edukacja oraz zasady wnioskowania o dofinansowanie. Ponadto w drugiej części spotkania uczestnicy będą mogli uzyskać podstawowe informacje nt. programu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów w Programie PO WER, umożliwiającego organizację wyjazdów edukacyjnych uczniów z Polski do krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Uczestnikami mogą być przedstawiciele publicznych i niepublicznych podmiotów działających we wszystkich sektorach edukacji, a także NGOs i instytucje kultury. (Rejestracja dla szkół podstawowych i średnich została już zakończona. Dyrektorzy szkół otrzymali stosowną informację.)

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o wskazanie maksymalnie dwóch uczestników wydarzenia z każdej instytucji.

13 czerwca
Spotkanie informacyjne w Katowicach
Data rozpoczęcia:
12.08.2018

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w Programie Edukacja, realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Spotkanie odbędzie się 13 czerwca br. w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ulicy Bankowej 11 B w godz. 10.00-15.00. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, najpóźniej do dnia 3 czerwca br.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres email: j.sobotnik@poczta.kuratorium.katowice.pl

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Operatora Programu. Podczas spotkania przedstawione zostaną podstawowe założenia Programu Edukacja oraz zasady wnioskowania o dofinansowanie. Ponadto w drugiej części spotkania uczestnicy będą mogli uzyskać podstawowe informacje nt. programu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów w Programie PO WER, umożliwiającego organizację wyjazdów edukacyjnych uczniów z Polski do krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Uczestnikami mogą być przedstawiciele publicznych i niepublicznych podmiotów działających we wszystkich sektorach edukacji, a także NGOs i instytucje kultury. (Rejestracja dla szkół podstawowych i średnich została już zakończona. Dyrektorzy szkół otrzymali stosowną informację.)

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o wskazanie maksymalnie dwóch uczestników wydarzenia z każdej instytucji.