[ODWOŁANE] Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów- Komponenty III i IV

Data rozpoczęcia:
13.03.2020
Godzina rozpoczęcia:
09:30
Miejscowość:
Warszawa

Agenda (kliknij, aby zobaczyć)

Cel spotkania: przekazanie informacji na temat zasad realizacji, rozliczania, upowszechniania i promocji projektów w Komponentach III i IV w ramach Programu Edukacja.

Uczestnicy: Spotkanie informacyjne jest przeznaczone dla beneficjentów Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021) z Komponentów III i IV dot. współpracy instytucjonalnej, czyli przedstawicieli instytucji, których projekty otrzymały dofinansowanie w pierwszym naborze wniosków 2019 oraz przedstawicieli instytucji, których projekty znalazły się na liście rezerwowej i dostały stosowną informację.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy do dwóch przedstawicieli z danej instytucji.

Nietypowe sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie przez opiekuna Państwa projektu.

Rejestracja na spotkanie prowadzona jest online do 5 marca br. do godz. 13 poprzez stronę, do której link został przesłany mailowo osobom kontaktowym wskazanym we wnioskach aplikacyjnych dot. projektów, które otrzymały dofinansowanie (lub są na pierwszych pozycjach listy rezerwowej). W przypadku spełnienia warunku uczestnictwa i nieotrzymania maila w tej sprawie, prosimy o kontakt z opiekunem projektu.

Zespół Programu Edukacja ostatecznie potwierdzi udział w szkoleniu w oddzielnym mailu, przesłanym po zakończeniu rejestracji na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym – nie później niż do 10 marca. Co do zasady, za automatycznie zatwierdzone należy traktować pierwsze 2 zgłoszenia z instytucji beneficjenta, organu prowadzącego lub instytucji z listy rezerwowej, która otrzymała stosowną informację.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty podróży do i z Warszawy oraz koszty ewentualnego zakwaterowania.

13 marca
[ODWOŁANE] Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów- Komponenty III i IV
Data rozpoczęcia:
12.08.2018

Agenda (kliknij, aby zobaczyć)

Cel spotkania: przekazanie informacji na temat zasad realizacji, rozliczania, upowszechniania i promocji projektów w Komponentach III i IV w ramach Programu Edukacja.

Uczestnicy: Spotkanie informacyjne jest przeznaczone dla beneficjentów Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021) z Komponentów III i IV dot. współpracy instytucjonalnej, czyli przedstawicieli instytucji, których projekty otrzymały dofinansowanie w pierwszym naborze wniosków 2019 oraz przedstawicieli instytucji, których projekty znalazły się na liście rezerwowej i dostały stosowną informację.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy do dwóch przedstawicieli z danej instytucji.

Nietypowe sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie przez opiekuna Państwa projektu.

Rejestracja na spotkanie prowadzona jest online do 5 marca br. do godz. 13 poprzez stronę, do której link został przesłany mailowo osobom kontaktowym wskazanym we wnioskach aplikacyjnych dot. projektów, które otrzymały dofinansowanie (lub są na pierwszych pozycjach listy rezerwowej). W przypadku spełnienia warunku uczestnictwa i nieotrzymania maila w tej sprawie, prosimy o kontakt z opiekunem projektu.

Zespół Programu Edukacja ostatecznie potwierdzi udział w szkoleniu w oddzielnym mailu, przesłanym po zakończeniu rejestracji na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym – nie później niż do 10 marca. Co do zasady, za automatycznie zatwierdzone należy traktować pierwsze 2 zgłoszenia z instytucji beneficjenta, organu prowadzącego lub instytucji z listy rezerwowej, która otrzymała stosowną informację.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty podróży do i z Warszawy oraz koszty ewentualnego zakwaterowania.