[WEBINAR] Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów- Komponenty III i IV

Data rozpoczęcia:
19.03.2020
Godzina rozpoczęcia:
12:00
Miejscowość:
Warszawa

W dniach 19 i 24 marca br. w formie webinaru odbyło się spotkanie informacyjne dla beneficjentów I naboru wniosków w Programie Edukacja (MF EOG 2014-2021) – Komponentów III i IV.

Pierwsza część spotkania dot. zarządzania projektem – kwestii formalnych i jakościowych, a także systemów internetowych do obsługi projektów i była prowadzona przez Zespół Programu Edukacja.

Druga część dotyczyła kwestii finansowych, które zostały omówione przez Koordynatora Zespołu Rozliczeń i Kontroli Finansowych.

Cel spotkania: przekazanie informacji na temat zasad realizacji, rozliczania, upowszechniania i promocji projektów w Komponentach III i IV w ramach Programu Edukacja.

Uczestnicy: Spotkanie informacyjne było przeznaczone dla beneficjentów Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021) z Komponentów III i IV dot. współpracy instytucjonalnej, czyli przedstawicieli instytucji, których projekty otrzymały dofinansowanie w pierwszym naborze wniosków 2019.

19 marca
[WEBINAR] Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów- Komponenty III i IV
Data rozpoczęcia:
12.08.2018

W dniach 19 i 24 marca br. w formie webinaru odbyło się spotkanie informacyjne dla beneficjentów I naboru wniosków w Programie Edukacja (MF EOG 2014-2021) – Komponentów III i IV.

Pierwsza część spotkania dot. zarządzania projektem – kwestii formalnych i jakościowych, a także systemów internetowych do obsługi projektów i była prowadzona przez Zespół Programu Edukacja.

Druga część dotyczyła kwestii finansowych, które zostały omówione przez Koordynatora Zespołu Rozliczeń i Kontroli Finansowych.

Cel spotkania: przekazanie informacji na temat zasad realizacji, rozliczania, upowszechniania i promocji projektów w Komponentach III i IV w ramach Programu Edukacja.

Uczestnicy: Spotkanie informacyjne było przeznaczone dla beneficjentów Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021) z Komponentów III i IV dot. współpracy instytucjonalnej, czyli przedstawicieli instytucji, których projekty otrzymały dofinansowanie w pierwszym naborze wniosków 2019.