Seminarium bilateralne

Data rozpoczęcia:
09.04.2019
Godzina rozpoczęcia:
18:00
Miejscowość:
Gdańsk, Hotel Scandic, Podwale Grodzkie 9

Serdecznie zapraszamy na seminarium bilateralne realizowane w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Seminarium odbędzie się w dniach 9-11 kwietnia (agenda spotkania dostępna tutaj).

Udział jest BEZPŁATNY! Uczestnicy będą mieli zapewniony nocleg oraz wyżywienie. Organizatorzy nie pokrywają jednak kosztów dojazdu.

Program może ulec niewielkim zmianom – ramy czasowe zostaną zachowane.

Agenda seminarium została opracowana pod kątem tworzenia innowacyjnych koncepcji oraz nawiązywania partnerstw pomiędzy instytucjami z Polski i z Państw-Darczyńców, które przełożą się na wspólne opracowanie projektów w Programie Edukacja finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Udział w nim znacząco zwiększa zatem szansę na uzyskanie dofinansowania.

Uczestnikami będą przedstawiciele publicznych i niepublicznych podmiotów działających
we wszystkich sektorach edukacji z Polski, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu
,
których działalność jest związana z co najmniej 1 z obszarów wymienionych poniżej:

 1. edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi;
 2. zarządzanie i nadzór w edukacji;
 3. jakość w edukacji;
 4. rozwój i promocja kształcenia  zawodowego, w tym systemów kształcenia dualnego, staży i praktyk;
 5. edukacja włączająca w praktyce;
 6. włączenie nowych technologii do edukacji i szkoleń oraz nowe modele nauczania i szkolenia;
 7. opracowywanie programów nauczania, a także wspólnych programów i stopni naukowych.

Seminarium będzie prowadzone wyłącznie w języku angielskim.

Ze względu na warsztatowy charakter, wymagane jest ponadto, aby udział brały jedynie osoby,
które faktycznie będą zaangażowane w późniejsze projekty.

Rejestracja trwa do 1 kwietnia br. do godz. 16. Wypełnienie formularza (dostępnego po kliknięciu w przycisk: „Zarejestruj się”) nie gwarantuje uczestnictwa. Sukcesywnie przekazywane będą informacje
o zakwalifikowaniu się na seminarium lub na listę rezerwową – osoby z tej listy otrzymają informację
o możliwości udziału w wydarzeniu najpóźniej 3 kwietnia br.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Operator Programu Edukacja realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Zapraszamy!

09 kwietnia
Seminarium bilateralne
Data rozpoczęcia:
12.08.2018

Serdecznie zapraszamy na seminarium bilateralne realizowane w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Seminarium odbędzie się w dniach 9-11 kwietnia (agenda spotkania dostępna tutaj).

Udział jest BEZPŁATNY! Uczestnicy będą mieli zapewniony nocleg oraz wyżywienie. Organizatorzy nie pokrywają jednak kosztów dojazdu.

Program może ulec niewielkim zmianom – ramy czasowe zostaną zachowane.

Agenda seminarium została opracowana pod kątem tworzenia innowacyjnych koncepcji oraz nawiązywania partnerstw pomiędzy instytucjami z Polski i z Państw-Darczyńców, które przełożą się na wspólne opracowanie projektów w Programie Edukacja finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Udział w nim znacząco zwiększa zatem szansę na uzyskanie dofinansowania.

Uczestnikami będą przedstawiciele publicznych i niepublicznych podmiotów działających
we wszystkich sektorach edukacji z Polski, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu
,
których działalność jest związana z co najmniej 1 z obszarów wymienionych poniżej:

 1. edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi;
 2. zarządzanie i nadzór w edukacji;
 3. jakość w edukacji;
 4. rozwój i promocja kształcenia  zawodowego, w tym systemów kształcenia dualnego, staży i praktyk;
 5. edukacja włączająca w praktyce;
 6. włączenie nowych technologii do edukacji i szkoleń oraz nowe modele nauczania i szkolenia;
 7. opracowywanie programów nauczania, a także wspólnych programów i stopni naukowych.

Seminarium będzie prowadzone wyłącznie w języku angielskim.

Ze względu na warsztatowy charakter, wymagane jest ponadto, aby udział brały jedynie osoby,
które faktycznie będą zaangażowane w późniejsze projekty.

Rejestracja trwa do 1 kwietnia br. do godz. 16. Wypełnienie formularza (dostępnego po kliknięciu w przycisk: „Zarejestruj się”) nie gwarantuje uczestnictwa. Sukcesywnie przekazywane będą informacje
o zakwalifikowaniu się na seminarium lub na listę rezerwową – osoby z tej listy otrzymają informację
o możliwości udziału w wydarzeniu najpóźniej 3 kwietnia br.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Operator Programu Edukacja realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Zapraszamy!