[ODWOŁANE] Seminarium bilateralne – edycja II

Data rozpoczęcia:
18.03.2020
Godzina rozpoczęcia:
13:30
Miejscowość:
Wrocław

Serdecznie zapraszamy na seminarium bilateralne realizowane w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Seminarium odbędzie się w dniach 18-20 marca 2020r. (agenda spotkania dostępna tutaj).

Udział jest BEZPŁATNY! Uczestnicy będą mieli zapewniony nocleg oraz wyżywienie. Organizatorzy nie pokrywają jednak kosztów dojazdu.

Program może ulec niewielkim zmianom – ramy czasowe zostaną zachowane.

Agenda seminarium została opracowana pod kątem tworzenia innowacyjnych koncepcji oraz nawiązywania partnerstw pomiędzy instytucjami z Polski i z Państw-Darczyńców, które przełożą się na wspólne opracowanie projektów w Programie Edukacja finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Udział w nim znacząco zwiększa zatem szansę na uzyskanie dofinansowania.

Uczestnikami będą przedstawiciele publicznych i niepublicznych podmiotów działających
we wszystkich sektorach edukacji z Polski, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu
,
których działalność jest związana z co najmniej 1 z obszarów wymienionych poniżej:

 1. zarządzanie i nadzór w edukacji;
 2. jakość w edukacji;
 3. rozwój i promocja kształcenia  zawodowego, w tym systemów kształcenia dualnego, staży i praktyk;
 4. edukacja włączająca w praktyce;
 5. włączenie nowych technologii do edukacji i szkoleń oraz nowe modele nauczania i szkolenia;
 6. opracowywanie programów nauczania, a także wspólnych programów i stopni naukowych;
 7. edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi.

Uczestnicy zostaną ponadto podzieleni na 2 grupy: jedna dot. kształcenia i szkolenia zawodowego, druga dla pozostałych sektorów edukacji.

Seminarium będzie prowadzone wyłącznie w języku angielskim.

Ze względu na warsztatowy charakter, wymagane jest ponadto, aby udział brały jedynie osoby,
które faktycznie będą zaangażowane w późniejsze projekty.

Rejestracja trwa do 2 marca br. do godz. 23:59. Wypełnienie formularza (dostępnego po kliknięciu w przycisk: „Zarejestruj się”) nie gwarantuje uczestnictwa. Wszystkie zgłoszenia będą oceniane. Informacje dot. zakwalifikowania się zostaną przekazane mailowo nie później niż na 1 tydzień przed wydarzeniem.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Operator Programu Edukacja realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Zapraszamy!

18 marca
[ODWOŁANE] Seminarium bilateralne – edycja II
Data rozpoczęcia:
12.08.2018

Serdecznie zapraszamy na seminarium bilateralne realizowane w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Seminarium odbędzie się w dniach 18-20 marca 2020r. (agenda spotkania dostępna tutaj).

Udział jest BEZPŁATNY! Uczestnicy będą mieli zapewniony nocleg oraz wyżywienie. Organizatorzy nie pokrywają jednak kosztów dojazdu.

Program może ulec niewielkim zmianom – ramy czasowe zostaną zachowane.

Agenda seminarium została opracowana pod kątem tworzenia innowacyjnych koncepcji oraz nawiązywania partnerstw pomiędzy instytucjami z Polski i z Państw-Darczyńców, które przełożą się na wspólne opracowanie projektów w Programie Edukacja finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Udział w nim znacząco zwiększa zatem szansę na uzyskanie dofinansowania.

Uczestnikami będą przedstawiciele publicznych i niepublicznych podmiotów działających
we wszystkich sektorach edukacji z Polski, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu
,
których działalność jest związana z co najmniej 1 z obszarów wymienionych poniżej:

 1. zarządzanie i nadzór w edukacji;
 2. jakość w edukacji;
 3. rozwój i promocja kształcenia  zawodowego, w tym systemów kształcenia dualnego, staży i praktyk;
 4. edukacja włączająca w praktyce;
 5. włączenie nowych technologii do edukacji i szkoleń oraz nowe modele nauczania i szkolenia;
 6. opracowywanie programów nauczania, a także wspólnych programów i stopni naukowych;
 7. edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi.

Uczestnicy zostaną ponadto podzieleni na 2 grupy: jedna dot. kształcenia i szkolenia zawodowego, druga dla pozostałych sektorów edukacji.

Seminarium będzie prowadzone wyłącznie w języku angielskim.

Ze względu na warsztatowy charakter, wymagane jest ponadto, aby udział brały jedynie osoby,
które faktycznie będą zaangażowane w późniejsze projekty.

Rejestracja trwa do 2 marca br. do godz. 23:59. Wypełnienie formularza (dostępnego po kliknięciu w przycisk: „Zarejestruj się”) nie gwarantuje uczestnictwa. Wszystkie zgłoszenia będą oceniane. Informacje dot. zakwalifikowania się zostaną przekazane mailowo nie później niż na 1 tydzień przed wydarzeniem.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Operator Programu Edukacja realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Zapraszamy!