Konferencja inauguracyjna Programu Edukacja

Data rozpoczęcia:
05.04.2019
Godzina rozpoczęcia:
10:00
Miejscowość:
Warszawa, ul. Wioślarska 8 (CK MsMermaid)

Agenda: kliknij tutaj.

Serdecznie zapraszamy na konferencję inauguracyjną Programu Edukacja finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Organizatorem konferencji jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Uczestnikami konferencji mogą być przedstawiciele publicznych i niepublicznych podmiotów działających
we wszystkich sektorach edukacji.

Podczas konferencji zostaną przedstawione główne cele i założenia programu oraz zasady finansowania projektów. Paneliści poruszą istotne zagadnienia tematyczne towarzyszące projektom realizowanym w ramach programu.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

05 kwietnia
Konferencja inauguracyjna Programu Edukacja
Data rozpoczęcia:
12.08.2018

Agenda: kliknij tutaj.

Serdecznie zapraszamy na konferencję inauguracyjną Programu Edukacja finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Organizatorem konferencji jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Uczestnikami konferencji mogą być przedstawiciele publicznych i niepublicznych podmiotów działających
we wszystkich sektorach edukacji.

Podczas konferencji zostaną przedstawione główne cele i założenia programu oraz zasady finansowania projektów. Paneliści poruszą istotne zagadnienia tematyczne towarzyszące projektom realizowanym w ramach programu.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.