Kawa z ekspertem Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021) (V)

Data rozpoczęcia:
23.09.2020
Godzina rozpoczęcia:
10:00
Miejscowość:
ClickMeeting

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu online z ekspertami Zespołu Programu Edukacja, którzy będą dostępni 23 września w godzinach 10.00-11.00 na platformie ClickMeeting (spotkanie jest otwarte, nie wymaga wcześniejszej rejestracji, można dołączyć w dowolnym momencie w podanym przedziale czasowym: link do wydarzenia)

W trakcie spotkania pracownicy Operatora Programu będą służyć Państwu swoim merytorycznym doświadczeniem, udzielając odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące projektów w ramach Programu Edukacja realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 – zarówno tych już dofinansowanych, jak również planowanych.

Zapraszamy do uczestnictwa!

23 września
Kawa z ekspertem Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021) (V)
Data rozpoczęcia:
12.08.2018

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu online z ekspertami Zespołu Programu Edukacja, którzy będą dostępni 23 września w godzinach 10.00-11.00 na platformie ClickMeeting (spotkanie jest otwarte, nie wymaga wcześniejszej rejestracji, można dołączyć w dowolnym momencie w podanym przedziale czasowym: link do wydarzenia)

W trakcie spotkania pracownicy Operatora Programu będą służyć Państwu swoim merytorycznym doświadczeniem, udzielając odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące projektów w ramach Programu Edukacja realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 – zarówno tych już dofinansowanych, jak również planowanych.

Zapraszamy do uczestnictwa!