WAŻNE: Islandia wprowadza od 19 sierpnia nowe procedury wjazdowe dla podróżnych

Zgodnie z informacją podaną na stronie rządu islandzkiego (link tutaj) Rząd Islandii podjął decyzję o wprowadzeniu zwiększonych środków kontroli granicznej od 19 sierpnia. Wszyscy przylatujący pasażerowie muszą następnie wybrać między 14-dniową kwarantanną a podwójną procedurą testową wraz z kwarantanną trwającą 5-6 dni.

Procedura podwójnej kontroli granicznej wymaga od wszystkich pasażerów przybywających do Islandii poddania się dwóm testom PCR: jednemu po przylocie i kolejnym 5-6 dni później, aby zminimalizować ryzyko fałszywie ujemnego wyniku, który może spowodować rozprzestrzenienie się infekcji w społeczności. W tym okresie wszyscy przylatujący pasażerowie muszą przebywać w kwarantannie na wypadek ewentualnej infekcji. Alternatywnie pasażerowie przylatujący mogą wybrać pobyt w 14-dniowej kwarantannie bez przechodzenia jakichkolwiek testów. Dzieci urodzone w 2005 r. i później są zwolnione z procedury podwójnej kontroli granicznej.

Wprowadzone obostrzenie obowiązuje bezterminowo i może w rezultacie powodować niemożliwość odbywania zaplanowanych Wizyt Przygotowawczych. Prosimy o uwzględnianie tej informacji na etapie przygotowywania przez Państwo wniosków oraz bieżące śledzenie naszej strony, na której będziemy aktualizować informacje dotyczące ograniczeń w mobilności wprowadzanych przez Państwa – Darczyńców Funduszy EOG.