Spotkanie Operatorów Programów Edukacyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF 2014-2021 | 27-28 czerwca 2023 | Wrocław

W dniach 27-28 czerwca 2023 r. we Wrocławiu Zespół Programu Edukacja zorganizował spotkanie Operatorów Programów Edukacyjnych finansowanych z funduszy norweskich i EOG w ramach Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W wydarzeniu o charakterze warsztatowym wzięli udział reprezentanci Darczyńców z instytucji partnerskich programów z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz delegacje z Chorwacji, Czech, Łotwy, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Polski oraz Rumunii. W sumie w wydarzeniu udział wzięło 25 uczestników.

W części otwierającej, każdy z operatorów prezentował rezultaty oraz postępy we wdrażaniu swojego programu. Pierwsza część dyskusji panelowej dotyczyła ogólnej oceny obecnej perspektywy finansowanej, w tym sukcesów, trudności i wyzwań, jakie były częścią doświadczenia poszczególnych operatorów podczas realizacji założeń programowych. Drugi panel dyskusyjny dotyczył współpracy bilateralnej, zarówno w kontekście realizacji wskaźników, jak również skutecznych metod wzmacniania współpracy dwustronnej pomiędzy Państwami-Darczyńcami a Państwami-Beneficjentami.

Drugi dzień wydarzenia przebiegał według scenariusza przygotowanego przez Darczyńców i miał charakter stricte warsztatowy. W toku dyskusji stolikowych, uczestnicy szukali odpowiedzi na postawione przez Darczyńców pytania – jak stworzyć idealny program edukacyjny oraz jakie zmiany należy wprowadzić w następnej perspektywie finansowej.
Spotkanie zapewniło przestrzeń do interesujących rozmów oraz atmosferę pozwalającą na dzielenie się doświadczeniami, które pozwoliły wzmocnić stosunki bilateralne aż 11 europejskich państw.