Zdrowy styl życia – myślimy globalnie, działamy lokalnie

Projekt „Zdrowy styl życia – myślimy globalnie działamy lokalnie” skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych realizujących program „Szkoła promująca zdrowie”. Szkoły promujące zdrowie to placówki realizujące systemowe działania z promocji zdrowia oparte na wieloaspektowym podejściu do zdrowia (aspekt fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy). Grupą docelową projektu stanowić będą dyrektorzy i nauczyciele ze szkół posiadających Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie otrzymany za wieloletnie działanie z promocji zdrowia (30 szkół). Dokonana w powyższych szkołach diagnoza w zakresie doskonalenia (2018/2019) wskazała potrzebę przeprowadzenia szkoleń w zakresie zdrowego żywienia i różnych form aktywności ruchowej na bazie praktycznych rozwiązań w norweskim systemie szkolnictwa. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w 5 dniowych warsztatach i szkoleniu otwartym podsumowującym projekt.

  • Beneficjent: Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

  • Grant (w EUR): 23 070

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Intensywne szkolenia

  • Województwo: Podkarpackie