Zaawansowany kurs blended-learningowy dogoterapii dla profesjonalistów

Celem projektu jest rozszerzenie oferty szkoleniowej SZL o zaawansowany kurs w zakresie dogoterapii dla profesjonalistów. Projekt zostanie zrealizowany w partnerstwie polsko-norweskim. Kurs zostanie przygotowany w formie blended-learning i uzupełniony o staże. Część stacjonarna szkolenia będzie zrealizowana w Polsce. Podczas fazy pilotażowej przeszkolonych zostanie 15 dogoterapeutów, którzy otrzymają międzynarodowy certyfikat. Uczestnicy to os. zawodowo zajmujące się edukacją, zwłaszcza skierowaną do dzieci z trudnościami w uczeniu się. Rezultatem będzie podniesienie jakości polskiej edukacji w sektorze dogoterapii, zmniejszenie barier dostępu (poprzez e-learning), rozwój polskiej kadry edukacyjnej i terapeutycznej. Kurs i platforma e-learningowa będą rozwijane po zakończeniu projektu i dostępny dla uczestników z Polski, a w przyszłości także z innych państw Europy. Rezultaty będą upowszechnione na konferencji w Polsce dla 100 uczestników i podczas seminarium w Norwegii dla 30 os.

  • Beneficjent: Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom

  • Grant (w EUR): 106 281

  • Komponent: Współpraca Instytucjonalna - Kształcenie Zawodowe

  • Działanie: K3 / K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej

  • Województwo: Mazowieckie