Wizyta studyjna – obserwacja edukacji włączająca na Islandii

Projekt dotyczy organizacji 3-dniowej wizyty studyjnej o charakterze job-shadowingu dla 5 osób: 4 nauczycieli i 1 dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Warsaw Montessori School (dalej: WMS) do Giljaskóli – islandzkiej szkoły podstawowej. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kadry WMS w zakresie edukacji włączającej i zarządzania w edukacji. W trakcie wizyty zaplanowano udział naszych nauczycieli w obserwacji stosowanych w islandzkiej szkole Gilja metod edukacji włączającej w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami: autyzm, asperger, dysgrafia, dysortografia i sposobów dostosowania wymagań względem nich tak, żeby ocena odpowiada wysiłkowi, a nie efektowi. Dyrektor zapozna się z odmiennym modelem współpracy szkoły z zewnętrznymi organizacjami oraz odmiennym kulturowo sposobem organizacji i zapewnienia jakości pracy szkoły. Rezultatem będzie wdrożenie zaobserwowanych metod edukacji włączającej w praktyce WMS, a także zaangażowanie islandzkiej szkoły do wymiany uczniów.

  • Beneficjent: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Warsaw Montessori School

  • Grant (w EUR): 8 900

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Wizyty studyjne

  • Województwo: Mazowieckie