Unowocześnienie i rozszerzenie oferty dydaktycznej Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska z wykorzystaniem Building Information Modeling i Odnawialnych Źródeł Energii

Celem projektu jest zwiększenie potencjału naukowego UTP, poprzez modyfikację programów studiów na kierunkach Budownictwo, Architektura i Inżynieria Środowiska z uwzględnieniem technologii Building Information Modeling (BIM) i Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz utworzenie studiów podyplomowych „Technologia BIM w architekturze i budownictwie”. Odbiorcami projektu będą absolwenci kierunków studiów realizowanych na WBAiIŚ, nauczyciele akademiccy WBAiIŚ, przedsiębiorcy zajmujący się OZE i BIM. W ramach projektu przewiduje się też szkolenie w formie nowoczesnych zajęć warsztatowych oraz wizyty studyjne u partnerów projektu. Efektem współpracy będzie także zorganizowanie dwóch seminariów dot. BIM i OZE. Projekt wpłynie na poszerzenie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności i wzrost kompetencji uczestników. W efekcie wpłynie to na zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy. Realizacja projektu przyczyni się także do stworzenia i wzmocnienia partnerstwa między UTP a partnerami norweskimi.

  • Beneficjent: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

  • Grant (w EUR): 187 385

  • Komponent: Współpraca Instytucjonalna - Kształcenie Zawodowe

  • Działanie: K3 / K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej, K3 / K4 Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

  • Województwo: Kujawsko-pomorskie