Umiędzynarodowienie poradnictwa zawodowego

Celem wizyty jest poznanie islandzkiego modelu poradnictwa zawodowego i przeniesienie jego elementów do pracy biura karier, programu wsparcia studentów zagranicznych i programu studiów podyplomowych dotyczących poradnictwa zawodowego . Obecnie nie ma międzynarodowych studiów podyplomowych a program wsparcie studentów wymaga udoskonalenia. Uczestnikami będą 2 pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej. Podejmowanie działania pozwolą stworzyć plan umiędzynarodowienia poradnictwa zawodowego. Stosowana metodologia –obejmuje pracę warsztatową i elementy stażu towarzyszącego. Przewidywane rezultaty: kadra przygotowana do pracy w oparciu o stworzony plan, materiał dotyczący islandzkiego modelu poradnictwa zawodowego. Wpływ projektu zaznaczy się w modernizacji: programów wspierających studentów zagranicznych, pracy biura karier i oferty studiów podyplomowych. Korzyści długoterminowe obejmą pracowników biura karier, studentów zagranicznych i słuchaczy studiów podyplomowych.

  • Beneficjent: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

  • Grant (w EUR): 8 120

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Wizyty studyjne

  • Województwo: Lubelskie