Sztuki wizualne i zajęcia pozaszkolne – obserwacja islandzkich metod organizacji zajęć i motywowania uczniów

Projekt dotyczy organizacji 3-dniowej wizyty studyjnej o charakterze job-shadowingu dla 5 osób: 4 nauczycieli i 1 dyrektora Niepublicznego Liceum Warsaw Montessori High School (WMHS). do Giljaskóli – islandzkiej szkoły podstawowej. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kadry WMHS w zakresie edukacji włączającej i zarządzania w edukacji. W trakcie wizyty zaplanowano udział naszej kadry w obserwacji stosowanych w islandzkiej szkole Gilja programów i metod prowadzenia zajęć tj. rzemiosło, warsztaty oraz sztuki wizualne, które w naszej szkole IB będą obowiązkowym elementem CAS. Dyrektor zapozna się z odmiennym modelem współpracy szkoły z zewnętrznymi organizacjami oraz odmiennym kulturowo sposobem organizacji i zapewnienia jakości pracy szkoły w tym obserwacja stosowanych metod motywowania uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Rezultatem będzie wdrożenie zaobserwowanych metod edukacji włączającej w praktyce WMS, a także zaangażowanie islandzkiej szkoły do wymiany uczniów.

  • Beneficjent: Niepubliczne Liceum Warsaw Montessori High School

  • Grant (w EUR): 8 900

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Wizyty studyjne

  • Województwo: Mazowieckie